ალტე უნივერსიტეტი

ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. #2, 0177

საკონტაქტო ნომერი : (+995 32) 2402946 /48

ელ.ფოსტა : m.jamagidze@alte.edu.ge